ABOUT

Għeżież Membri,

 

Fiż-żminijiet tal-lum, biex tmexxi għaqda volontarja bħalma hija Soċjeta'bħal tagħna, mhijiex xi ħaġa faċli.  Il-ħajja li ngħixu llum hija mimlija distrazzjonijiet u firxa sħiħa ta’ sfidi li jagħmluha diffiċli mmens li membru jiddedika ħin adekwat għall-każin.

Għalhekk, waħda mill-isfidi ewlenin ta’ kull kumitat tibqa' dik li nżommu kuntatt magħkom il-membri, u viċi versa, billi norganizzaw affarijiet biex nibqgħu nattiraw l-attenzjoni tagħkom.  Il-magażin ‘Il-Fuljett’, li jiġi ppubblikat tlett darbiet fis-sena, huwa sors ta’ informazzjoni mportanti li żgur huwa apprezzat ħafna mill-membri, speċjalment dawk lil hinn minn xtutna.  Iżda fid-dinja tal-lum, il-midja soċjali hija strument importanti biex wieħed iżomm lill-membri aġġornati b’dak kollu li qed jiġri fis-Soċjeta’.

Ftit ta’ snin ilu, nhedejna l-facebook page tas-Soċjeta' li llum tlaħħaq fuq l-elf follower. Iżda dan mhux biżżejjed – għalhekk inħass il-bżonn li jerġa' jiġi aġġornat l-website tas-Soċjeta' biex nilħqu firxa ta’ nies aktar wiesgħa bl-intenzjoni li nkabbru dejjem aktar l-isem tas-Soċjeta' tagħna.

Inħeġġiġkom biex, minn issa 'l quddiem, tibdew taqraw u ssegwu dak kollu li jkun qed jiġri permezz ta’ dan is-sit biex tkunu tistgħu taġġornaw ruħkom rigward id-diversi avvenimenti li torganizza s-Soċjeta' bl-għan aħħari jkun li tipparteċipaw fihom.

 

Tislijiet,

Ivan.

1-5DM_0609aaa[621].jpg
Ivan Piccinino

President

Claudette R. Taljana

Segretarja 

Alfred Stafrace 

Kaxxier

Albert Dimech

Dirrettur

Romeo Dimech

Viċi President 

Jeremy Dimech

P.R. 

Website Administartor

Emanuel Ellul
Jason Masini
Simon Stafrace
Vince Piccinino
Mario Degabriele
Vince Spangol
Vince
Father Michael O.P.

Kappillan  tal-parroċċa Matriċi

Prinċipali tal-Madonna Tal-Porto Salvo u San Duminku Belt Valletta